TORA TEKNİK HİZMETLER İŞLETME A.Ş. TİCARİ FAALİYETLERİ HAKKINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ Veri Sorumlusu Kimliği TORA TEKNİK HİZMETLER İŞLETME A.Ş. Genel Müdürlük 15 Temmuz Mah. 1468. Sok. No:5/31 Güneşli Bağcılar İstanbul / Türkiye Email: [email protected] SÜREÇ 1: GENEL TİCARİ FAALİYETLER Kişisel Verilerin İşlenme Amacı Tora teknik ürün ve hizmetlerinden istifade eden tüzel kişi müşterilerimizin çalışanlarının ve temsilcilerinin, bu ürünlerin arzı sürecinde bize destek olan gerçek kişilerin, tüzel kişi çalışanlarının ve temsilcilerinin kişisel verileri: ● İş sağlığı /güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, ● Ürün kontrol/iyileştirme süreçlerinin yürütülmesi, ● Ürün ve hizmetlerimizin reklamının yapılması, ● Taraf olduğumuz ticari sözleşmelerin yürütülmesi, ● Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, ● Talep/şikayetlerin takibi, ● Ürün ve hizmetlerimizin satış süreçlerinin yürütülmesi, amaçlarıyla sınırlı olarak kayıt altına alınmakta ve kullanılmaktadır. Kişisel Verilerin Kimlere, Hangi Amaçla Aktarılabileceği Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerimizin satış süreçlerinin yürütülmesi amacıyla yukarıda konu edilen ilgili kişilerin iletişim bilgileri Bölge Servislerine aktarılır. İş sağlığı/güvenliği süreçlerini teminen müşteri listeleri enerji şirketlerine aktarılmaktadır ve bu listelerde ilgili kişilere ilişkin iletişim, kartvizit bilgileri yer almaktadır. Özel günlerde ilgili kişilere hediye gönderebiliriz ve bu nedenle iletişim bilgileri kargo şirketine bildirilebilir. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi İlgili kişilerin kişisel verileri kâğıt ve dijital formlar, çevrim içi platformlar, kurumsal yazılımlar, e-posta, mesajlaşma uygulamaları, telefon görüşmeleri, kamera kayıt cihazı ile toplanmaktadır. Hukuki Sebep İşleme Amacı Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ● Ürün kontrol/iyileştirme süreçlerinin yürütülmesi, ● Ürün ve hizmetlerimizin satış süreçlerinin yürütülmesi, ● Taraf olduğumuz ticari sözleşmelerin yürütülmesi, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ● Talep/şikayetlerin takibi Açık rıza alınması ● Ürün ve hizmetlerimizin reklamının yapılması, ● Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, ● Sunucuları yurtdışında bulunan kurumsal e-posta hesaplarımızın kullanılması SÜREÇ 2: MEMNUNİYET ANKETLERİ Kişisel Verilerin İşlenme Amacı Tora Teknik servislerinden yararlandığınızda ve ilgili iş emri kapandığında memnuniyet anketi gerçekleştirmek ve anket çıktılarıyla iş süreçlerimizi iyileştirmek amacıyla muhatap olduğumuz firma yetkilileriyle iletişime geçeriz. Bu anketlerde ad-soyadınız, iletişim bilgileriniz ve Tora Teknik servisleriyle ilgili değerlendirmeleriniz yer alır. Kişisel Verilerin Kimlere, Hangi Amaçla Aktarılabileceği Anket kayıtları üçüncü taraflara aktarılmaz ve Tora Teknik iç işleyişinde de erişim yetkileri kısıtlıdır. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi Memnuniyet anketlerinde yer alan kişisel veriler çağrı merkezi vasıtasıyla ses kaydı alınarak, çevrim içi ortamlar üzerinden anket işletilerek ve toplanan çıktıların listelenmesi suretiyle işlenir. Anket sürecinde dayandığımız hukuki sebep “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olmasıdır. Bununla birlikte memnuniyet anketine katılım zorunlu değildir ve ankete katılmak istemezseniz bu talebiniz dikkate alınacaktır. SÜREÇ 3: TORAŞARJ İSTASYON AĞI Kişisel Verilerin İşlenme Amacı TORAŞARJ İstasyon Ağından yararlanmak isteyen kişilerle bir sözleşme akdedilmekte ve bu sözleşmenin ifası amacıyla veriler işlenmektedir. Mobil uygulama üzerinden işlem gerçekleştireceğiniz zaman üye müşteri olmayı tercih edebileceğiniz gibi herhangi bir üyelik işlemi gerçekleştirmeden de TORAŞARJ İstasyon ağından yararlanabilirsiniz. Üye müşterilerle ilgili detaylar TORAŞARJ İstasyon Ağı Sadakat Sözleşmesinde yer almaktadır. Üye müşterilerimize kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon teklifleri gönderebiliriz. Üyelerimiz bu gibi bilgileri alıp almama konusunda her türlü seçimi üye olurken yapabilirler. Üye olduktan sonra ise uygulamanın hesap bilgileri bölümünden bu seçimi değiştirilebilir ya da kendilerine gelen bilgilendirme iletisindeki linkle reklam iletisi almak istemedikleri bildirimi yapabilirler. TORAŞARJ İstasyonlarının, mobil Uygulama ve sair altyapılarımızın güvenliği amacıyla işlem güvenliği kayıtları tutulur. Kişisel Verilerin Kimlere, Hangi Amaçla Aktarılabileceği Ödemelerin alınması için kredi kartı bilgileriniz birlikte çalıştığımız bankalar ve aracı ödeme kuruluşları tarafından işlenecektir. Bu bilgilere herhangi bir erişimimiz olmadığını bildiririz. Kredi kartı mail-order yöntemi ile bize göndereceğiniz kimlik ve kredi kart bilgileriniz ise para çekim itirazlarına karşı 60 gün süre ile Şirketimiz tarafından saklanıp sonrasında imha edilmektedir. Kişisel verileriniz başka kişilere aktarılmayacaktır. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz mobil uygulama ve web ara yüzü üzerinden toplanacaktır. Verilerinizi işlerken dayandığımız hukuki sebepler şu şekildedir: Hukuki Sebep İşleme Amacı Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ● Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, ● Ürün kontrol/iyileştirme süreçlerinin yürütülmesi, ● Ürün ve hizmetlerimizin satış süreçlerinin yürütülmesi, ● Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ● Talep/şikayetlerin takibi, Açık rıza alınması ● Ürün ve hizmetlerimizin reklamının yapılması. İlgili Kişilerin 6698 Sayılı Kanun’da Yer Alan Diğer Hakları İlgili kişiler, 6698 Sayılı Kanun’un 11’inci maddesinde yer alan haklarını yukarıda yazılı adrese yasal usule uygun olarak başvurmak suretiyle işletebilirler.